Lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi.

Tīmekļa vietni www.sievietes-fitness.lv turpmāk sauktu mājas lapa, tajā pieejamo saturu veido un uztur Gundega Dūmiņa. Mājas lapā esošā informācija un piedāvātie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar šajā mājas lapā izklāstītajiem noteikumiem. Lietojot mājas lapā iekļauto informāciju un izmantojot piedāvātos pakalpojumu, tu apliecini, ka esi izlasījis, saproti un piekrīti šiem noteikumiem. Mājas lapas noteikumi ir saistoši katram mājas lapas apmeklētajām un pakalpojumu saņēmējam. Autore patur tiesības veikt labojumus esošajos noteikumos, norādāt pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.

 1. Lapas lietotāju un dalībnieku atbildība.

Šajā mājas lapā esošā informācija un piedāvātie pakalpojumi- intīmā fitnesa programma un zema spiediena fitness, ir vispārēju informāciju saturoši un nav ārstniecības metodes un nevar tikt izmantoti kā ārstniecības līdzekļi konkrētu diagnožu ārstēšanai. Šaubu vai saslimšanas gadījumos, vienmēr jākonsultējas ar savu ārstu vai fizioterapeitu un jāsaņem atļauja dalībai šajās nodarbībās. Katrs dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu dalību nodarbībās, rīcību un sekām. Dalībnieki veicot reģistrāciju uz piedāvātajām nodarbībām apliecina, ka nepastāv fiziski vai garīgi šķēršļi, lai piedalītos šajās nodarbībās. Nodarbību dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu fizisko un garīgo ķermeni. Dalībnieki apstiprina, ka apzinās un ir informēti par fiziskajiem un psihoemocionālajiem riskiem, kas ir saistīti ar intīmā fitnesa vai zema spiediena fitnesa apmācībām. Jebkuram vingrojumam un metodei ir rekomendējošs raksturs un dalībnieks pats izvērtē savu piemērotību izvēlētajai nodarbībai vai metodei un nodarbībās iekļautajiem vingrojumiem. Dalība intīmā fitnesa nodarbībās paredzēta sievietēm no astoņpadsmit gadu vecuma.

 1. Pieteikšanās.

Pieteikšanās nodarbībām notiek elektroniski caur mājas lapu www.sievietes-fitness.lv reģistrācijas saitēm vai piesakoties caur mājas lapā norādītajiem kontaktiem. Atbilde uz pieteikumu nodarbībai tiek sniegta 48 stundu laikā darba dienās. Rezervācija nodarbībā notiek pēc rēķina apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas elektroniski caur e-pastu. Dalībnieku skaits katrā nodarbībā ir ierobežots.

 1. Apmaksas nosacījumi par semināriem un nodarbībām.

Visas cenas par semināriem un nodarbībām ir norādītas mājas lapas kalendāra un reģistrēšanās sadaļā. Samaksa par semināriem un nodarbībām tiek veikta pirms attiecīgā semināra, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. Ja samaksa netiek veikta rēķinā norādītajā datumā, organizators patur tiesības piedāvāt šo vietu nākamajam interesentam.

 1. Rezervētās vietas atsaukšana.

Lai atteiktos no rezervētas un apmaksātas vietas nodarbībā, nepieciešams rakstisks iesniegums uz mājas lapā norādīto e-pastu un atbilde, ka iesniegums saņemts. Iemaksa netiek atgriezta neierašanās gadījumā, ja par neierašanos nav saņemts rakstisks iesniegums vismaz 1 dienu pirms konkrētā semināra vai nodarbības. Ja par neierašanos ir saņemts rakstisks iesniegums vismaz 1 dienu (24h) pirms nodarbības, iemaksa tiek atgriezta, ieturot  30% par pasūtījuma apstrādi, reģistrāciju un bankas pārskaitījumu veikšanu.

 1. Izmaiņas nodarbību kalendārā.

Nodarbību grafiks mājas lapas kalendārā var tikt mainīts, pamatojoties uz svarīgiem iemesliem, piemēram, pasniedzējas slimība, nepietiekams dalībnieku skaits vai citi nepārvaramas varas apstākļi. Nodarbības var tikt atsauktas vai pārceltas uz citu datumu. Šādā gadījumā dalībniekam, kurš ir reģistrējies nodarbībai un veicis apmaksu, tiek piedāvāts cits nodarbību datums vai arī atgriezta veiktā iemaksa.

 1. Personas datu privātums.

Reģistrējoties mājas lapā, nepieciešams ievadīt personas datus. Tie nepieciešami rēķinu izrakstīšanai un organizatoriskai saziņai par semināriem un nodarbībām. Dalībnieku kontaktinformācija netiek nodota trešajām personām, izņemot grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam, ja nepieciešams grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai. Mājas lapas uzturētājs veic likumiski noteiktos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar likumdošanu un tiek izmantoti tikai privātai lietošanai. Personas dati tiek saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams pakalpojumu sniegšanai un saziņai, informācijas nosūtīšanai pēc nodarbībām. Dalībnieks, reģistrējoties mājas lapā pieejamiem semināriem un nodarbībām, piekrīt personas datu apstrādei, bet patur tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu personas datu izmantošanu, ar nosacījumu, ka uz tiem neattiecas datu uzglabāšanas pienākums, ko nosaka līgumsaistības. Personai ir tiesības uzzināt, kāda veida personas dati tiek izmantoti un apstrādāti, kā arī labot tos vai atsaukt.

 1. Sīkdatņu izmantošana.

Šajā mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu mājas lapas saturu un, lai nodrošinātu augtāku lietotāju drošību un novērstu automatizētas reģistrācijas. Analītiskās sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju kā apmeklētājs lieto mājas lapu, tiek apkopotas un padarītas anonīmas. Tas palīdz uzlabot mājas lapas saturu.  Apmeklējot lapu lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai, tomēr patur tiesības jebkurā brīdī tās bloķēt vai izdzēst.

 1. Piekrišana saņemt paziņojumus uz e-pastu.

Reģistrējoties pasākumiem un piekrītot vispārīgajiem lietošanas noteikumiem, dalībnieks piekrīt saņemt paziņojumus un jaunumus uz savu reģistrācijas sadaļā norādīto e-pastu. Dalībnieks jebkurā brīdi, rakstot uz kontaktos norādīto e-pastu, var atteikties no informācijas saņemšanas.

 1. Intelektuālais īpašums.

Autortiesības uz www.sievietes-fitness.lv saturu pieder lapas veidotājai. Ja autortiesības uz attēliem vai citiem publicētajiem materiāliem pieder trešajām personām, tas ir atbilstoši norādīts. Ja vēlies izmantot majās lapā publicētos materiālus, sazinies ar lapas autori, lai saņemtu rakstisku atļauju. Pārpublicētajai informācijai jābūt precīzai, atsaucoties uz www.sievietes-fitness.lv kā informācijas avotu. Bez rakstiskas atļaujas autorei piederošo intelektuālo īpašumu jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, izmantot, kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot, nav atļauts. Nodarbību laikā aizliegts veikt filmēšanu vai fotografēšanu, izņemot gadījumos, kad to atļauj un iesaka nodarbību vadītāja.

 1. Saites uz trešo pušu lapām.

Autore nenes atbildību par mājas lapā ievietoto trešo pušu mājas lapu saturu, pakalpojumiem, produktiem, privātuma politiku un noteikumiem. Šīs saites ievietotas informatīvos nolūkos.

 1. Strīdu izšķiršanas kārtība.

Ja rodas domstarpības vai strīdi, abas iesaistītās puses cenšas tos risināt pārrunu ceļā vienojoties. Ja tas nav iespējams, strīds tiek nodots izskatīšanai LR tiesā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Visas pretenzijas iesniedzamas rakstiskā veidā.

15.07.2018